top of page

 Outsource Marketing Agency

כלים שיווקיים לקידום עסקים

websites

e-commerce

social

media

content

 & blog

budgeting

& media

Everything is Marketing

תקציב השיווק

איך מחלקים את עוגת התקציב אל מול המטרות השיווקיות? כמה כסף מקציבים לכל מדיה ומהלך שיווקי ומה ניתן לצפות מההשקעה, תכנון שנתי של תקציב ופיקוח על ביצועו הינו חלק מהותי בעבודתי כמנהלת שיווק 

תוכנית שיווק 

כל עסק צריך תוכנית שיווק , כזו הרואה את התמונה הגדולה של העסק, מחדדת את המטרות בוחנת את התחרות, ומגדירה את תוכנית הפעולות להשגתם, כתיבת תוכנית כזו מפורטת הינה לרוב הצד הראשון לפעילות העיסקית 

בניה וניהול אתרי תדמית ומסחר 

כשאנחנו בונים אתר תדמיתי או אתר מסחרי, אנו פועלים באופן כזה שיענה על הצרכים השיווקים, ייצג את העסק כחלון ראווה , ויהיה כלי שיווקי פעיל ודינמי. 

ניהול המדיות וערוצי שיווק

אנחנו מוצפים בערוצי תקשורת, אבל כעסק אנחנו שואפים לבחור את המדית, ההפקה או האירוע הממוקדים ביותר לקהל שלנו בעלמה נעזור לעסק למקסם את ערוצי המדיה להשגת המטרות

ניהול רשתות חברתיות

בלי רשתות שיווקיות כיום, עסק לא יכול להתקיים, נבחר באיזה רשתות שיווקיות לפרסם, באיזה תקציב ובאיזה אסטרטגיית מסר.

bottom of page